skidbussen_logo_webicon_02

OM SKIDBUSSEN

Leaderprojekt – lokalbuss
Syftet med projektet är att skapa en avgiftsfri säsongsförbindelse i Idreområdet i Älvdalens kommun som underlättar resande och transport för besökare och boende i området.

Bakom denna satsning står Destinationsutveckling Idre med delägarna Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen, Grövelsjön, MasExpressen, Dalälvarnas Utvecklingsområde samt lokalt ledd utveckling Leader och Jordbruksverket.

Årets tidtabell med hållplatser gäller och kommer inte att ändras under denna säsong. Efter säsongsavslutning kommer projektet utvärderas med förhoppningar om en fortsättning med eventuella justeringar för nästa vintersäsong.

Frågor och ytterligare information hänvisas till Destinationsutveckling Idres hemsida.

Vy över Idre