skidbussen_logo_webicon_02

OM SKIDBUSSEN

Leaderprojekt – lokalbuss
Syftet med projektet är att skapa en avgiftsfri säsongsförbindelse i Idreområdet i Älvdalens kommun som underlättar resande och transport för besökare och boende i området.

Årets tidtabell med hållplatser gäller och kommer inte att ändras under denna säsong. Efter säsongsavslutning kommer projektet utvärderas med förhoppningar om en fortsättning med eventuella justeringar för nästa vintersäsong.

Bakom denna satsning står Destinationsutveckling Idre med delägarna Idre Fjäll, Idre Himmelfjäll, Fjätervålen, Grövelsjön, MasExpressen, Dalälvarnas Utvecklingsområde samt lokalt ledd utveckling Leader och Jordbruksverket.

Frågor och ytterligare information hänvisas till Destinationsutveckling Idres hemsida.

Vy över Idre