Tillfälliga förseningar.

Ibland kan Skidbussen vara försenad upp till ca 10 min efter angiven tid. Tidtabellen på hemsidan är korrekt men det förkommer ibland en del förseningar av olika anledningar.

Skidbussen är ett projekt och försök att underlätta kommunikationen mellan de olika fjällstationerna och har därför inte några avancerade kommunikationskanaler gällande förseningar eller alternativa färdsätt när förseningar uppstår. Vi ber om tålamod och hoppas att Skidbussen ändå underlättar resan till och från de olika destinationerna.